Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH p-HO-C6H4-COOC2H5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các hợp chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng. A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) —> Có 1 trong các nhóm: OH- phenol, -COOH, -COO- (b) —> Có 2OH —> Chỉ có p-HO-CH2-C6H4-OH thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP