Dẫn 8 96 lít ở đktc hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 8,96 lít (ở đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 8,96 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4 và C2H2 vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 24 gam kết tủa. Cũng hỗn hợp X trên có thể làm mất màu tối đa 300 ml dung dịch Br2 1,0M. Tính % về thể tích mỗi khí trong X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC2H2 = nC2Ag2 = 0,1 nBr2 = 2nC2H2 + nC2H4 = 0,3 —> nC2H4 = 0,1 nX = 0,4 —> nCH4 = 0,2 —> CH4 (50%), C2H4 (25%) và C2H2 (25%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP