Đun nóng hỗn hợp X gồm 12 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp X gồm 12,8 gam CH3OH và 27,6 gam C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 °C, thu được m gam hỗn hợp 3 ete. Biết hiệu suất phản ứng của CH3OH và C2H5OH tương ứng là 50% và 60%. Xác định giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCH3OH ban đầu = 0,4 —> nCH3OH phản ứng = 0,2 nC2H5OH ban đầu = 0,6 —> nC2H5OH phản ứng = 0,36 nH2O = nAncol pư / 2 = 0,28 Bảo toàn khối lượng: mEte = mAncol phản ứng – mH2O = 17,92

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP