Hỗn hợp khí A CO và CxHy Đốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí A (CO và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí A (CO và CxHy). Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí A thu được 10,8g H2O. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ vào 69,2 g dung dịch NaOH -> dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối (Na2CO3; NaHCO3) có nồng độ tương ứng 21,2%; 42% a, Xác định CTTP của CxHy và khí trong A? Biết 2,688 lít khí A nặng 0,36g (đktc) b, Tính V dung dịch KOH 0,8M đủ để hấp thụ toàn bộ lượng kí sinh ra ở trên để tạo hỗn hợp chứa 2 muối? jisoo7704 đã chọn câu trả lời 07.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP