Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 2,055 mol O2, thu được 32,22 gam H2O; 35,616 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử lớn hơn trong Z là: A. 14,42%. B. 16,05%. C. 13,04%. D. 26,76%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Amin = ?CH2 + NH + H2 Gly = CH2 + NH + CO2 + H2 Lys = 5CH2 + 2NH + CO2 + H2 Quy đổi X thành CH2 (a), NH (b), CO2 (c) và H2 (0,4) nO2 = 1,5a + 0,25b + 0,4.0,5 = 2,055 nH2O = a + 0,5b + 0,4 = 1,79 nCO2 + nN2 = a + c + 0,5b = 1,59 —> a = 1,16; b = 0,46 và c = 0,2 —> mX = 32,74 Đặt x, y, z là số mol Amin, Gly và Lys: nZ = x + y + z = 0,4 nCO2 = y + z = 0,2 nNH = x + y + 2z = 0,46 —> x = 0,2; y = 0,14; z = 0,06 —> nCH2(amin) = a – y – 5z = 0,72 —> Số C của amin = 0,72/x = 3,6 —> C3H9N (0,08) và C4H11N (0,12) —> %C4H11N = 26,76%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP