Cho m gam bột sắt vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột sắt và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,06 mol Cu(NO3)2 và 0,06 mol H2SO4 (loãng), thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và sau phản ứng thu được 1,92 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 5,04. B. 3,60. C. 4,20. D. 3,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu Cu bị đẩy ra hết thì mCu = 0,06.64 > 1,92: Vô lí —> Mới chỉ có 1,92/64 = 0,03 mol Cu bị đẩy ra. 3Fe + 8H+ + 2NO3- —> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O 0,045 ← 0,12…….0,12 Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu 0,03..…………………….. ← 0,03 —> nFe tổng = 0,075 —> mFe = 4,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP