Cho 10 4 gam Mg và Fe vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10,4 gam Mg và F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10,4 gam Mg và Fe vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 0,6M và Cu(NO3)2 1M, sau một thời gian thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thấy khối lượng NaOH phản ứng là 22,8 gam, đồng thời thu được 24,61 gam kết tủa. Giá trị m là A. 10,12 B. 12,24 C. 10,56 D. 11,96

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe(NO3)3 = 0,6x và nCu(NO3)2 = x nNaOH phản ứng = nNO3- = 0,6x.3 + 2x = 0,57 —> x = 0,15 m kim loại trong ↓ = 24,61 – mOH- = 14,92 Bảo toàn khối lượng cho kim loại: 10,4 + 56.0,6x + 64x = mY + 14,92 —> mY = 10,12

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP