Cho m gam sắt vào dung dịch HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam sắt vào du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam sắt vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở điều kiện tiêu chuẩn) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO —> nFe phản ứng = 0,15 —> m = 0,15.56 + 2,4 = 10,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP