Thủy phân hoàn toàn 12 9 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 12,9 gam este đơn chức, mạch hở A trong 28,8 gam dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y và 26,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ chất lỏng Z tác dụng với một lượng dư Na thu được 15,12 lít H2 (đktc). Đun tòan bộ chất rắn Y với CaO thu được m gam chất khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 3,18 B. 2,16 C. 5,22 D. 0,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP