Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe bằng V lít dung dịch H2SO4 đặc 98% (D = 1,84g/ml) đun nóng thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ, cường độ I = 96,5A đến hết Cu2+ thì cần thời gian điện phân là 9 phút 20 giây. Dung dịch sau điện phân tác dụng hết với 100ml KMnO4 0,04M. Biết rằng số mol H2SO4 tham gia phản ứng chỉ bằng 10% lượng axit ban đầu. Giá trị m là? A. 8,41 B. 14,8 C. 18,4 D. 36,8 nguyen khoa trả lời 09.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A chứa Fe3+ (a) và Cu2+ (b) ne = a + 2b = It/F = 0,56 Dung dịch sau điện phân chứa Fe2+ (a), H+, SO42-. Bảo toàn electron: a = 5nKMnO4 = 0,02 —> b = 0,27 —> m = 18,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP