Cho dung dịch các chất sau: saccarozo glucozo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch các ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch các chất sau: saccarozo, glucozo, gly-ala, lòng trắng trứng, axit axetic, ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên: A. Có 4 chất tác dụng với Cu(OH)2. B. Có 1 chất làm quỳ tím ngả đỏ. C. Có ba chất thủy phân trong môi trường kiềm. D. Có 3 chất thủy phân trong môi trường axit.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A. Đúng: saccarozo, glucozo, lòng trắng trứng, axit axetic. B. Đúng: axit axetic. C. Sai: gly-ala, lòng trắng trứng. D. Đúng: saccarozo, gly-ala, lòng trắng trứng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP