Thủy phân hoàn toàn 4 73 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 4,73 gam một este X trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 5,17 gam muối. Mặt khác 18,92 gam chất X có thể làm mất màu vừa hết 88 gam Br2 40%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 liên kết π. Tên gọi của X là A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. vinyl propionat. D. vinyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phân tử X có 2 liên kết pi (bao gồm 1 liên kết pi trong chức este) nên: nX = nBr2 = 0,22 —> MX = 86: C4H6O2 Trong phản ứng xà phòng hóa: n muối = nX = 0,055 —> M muối = 94: CH2=CH-COONa —> X là CH2=CH-COO-CH3 (metyl acrylat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP