Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, một thời gian thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,168 gam hỗn hợp bột kim loại, dung dịch Y chứa 1,52 gam muối và 0,056 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối so với He là 9,6. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,056 lít H2 (đktc). Giá trị của t là A. 1109,7 giây. B. 2895,1 giây. C. 1133,65 giây. D. 1158,00 giây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với HCl: nH2 = 0,0025 —> nMg dư = 0,0025 m kim loại = 0,168 —> nAg = 0,001 Z gồm NO (0,001) và N2O (0,0015) nMg phản ứng = a và nNH4+ = b Bảo toàn electron: 2a = 8b + 0,001.3 + 0,0015.8 + 0,001 m muối = 148a + 80b = 1,52 —> a = 0,01 và b = 0,0005 nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ = 0,024 —> ne = 0,024 = It/F —> t = 1158

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP