Đốt cháy hoàn toàn 19 32 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 19,32 gam hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở, hơn kém nhau hai nguyên tử cacbon, đều được tạo ra từ Gly và Ala (MX < MY) cần dùng 0,855 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 42,76 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì số mol O2 cần dùng là: A. 1,05 B. 1,15 C. 0,95 D. 1,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 19,32 nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,855 mN2 = 14a = 19,32 + 0,855.32 – 42,76 —> a = 0,28; b = 0,15; c = 0,07 Số C = (2a + b)/c = 10,14 —> C9 và C11 hoặc C10 và C12 TH1: C9 và C11 C9 là (Gly)3(Ala); C11 là (Gly)4(Ala) hoặc (Gly)(Ala)3 TH2: C10 và C12: C10 là (Gly)2(Ala)2; C12 là (Gly)3(Ala)2 Chọn chất có M nhỏ hơn là X. Đặt ẩn x, y —> nO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP