Trộn dung dịch X NaOH 0 1M và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch X (Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch X (NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M) với dung dịch Y (HCl 0,2M và H2SO4 0,1M) theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch có pH = 13 A. 5:4 B. 5:3 C. 3:2 D. 4:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y là thể tích của X, Y nNaOH = 0,1x và nBa(OH)2 = 0,2x —> nOH- = 0,5x nHCl = 0,2y và nH2SO4 = 0,1y —> nH+ = 0,4y pH = 13 nên OH- dư —> nOH- dư = 0,5x – 0,4y pH = 13 —> [OH-] = 0,1 —> 0,5x – 0,4y = 0,1(x + y) —> 0,4x = 0,5y —> x : y = 5 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP