Cho các nhận xét: a Độ dinh dưỡng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận xét: (a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận xét: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng phần trăm khối lượng N2O5. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá dựa vào phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, CaSO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali gọi chung là phân NPK. (g) Silicagen có khả năng hấp phụ mạnh nên thường dùng để hút ẩm trong các thùng đựng hàng hóa. Số phát biểu đúng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, độ dinh dưỡng phân đạm = %N (b) Sai, độ dinh dưỡng phân lân = %P2O5 (c) Sai, supephotphat kép chỉ có Ca(H2PO4)2. (d), (e), (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP