Cho 5 6 lít hỗn hợp gồm CH4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,6 lít hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,6 lít hỗn hợp gồm CH4, C2H4 và C2H2 (ở đktc) phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch Br2 0,08M. Hỏi CH4 phải chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích để thỏa mãn thí nghiệm trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBr2 = 0,04 nhh = 0,25 Nếu hỗn hợp chỉ có CH4 và C2H4 —> nC2H4 = 0,04 và nCH4 = 0,21 —> %CH4 = 84% Nếu hỗn hợp chỉ có CH4 và C2H2 —> nC2H2 = 0,02 và nCH4 = 0,23 —> %CH4 = 92% —> 84% < %CH4 < 92%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP