Cho este no đa chức mạch hở X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho este no, đa chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có tráng gương nên trong X chứa gốc HCOO-. Sản phẩm chỉ có 1 muối nên đây là gốc duy nhất. x = 4: C4H6O4 Cấu tạo: (HCOO)2C2H4 x = 5: C5H8O4 Cấu tạo: HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-H HCOO-CH(CH3)-CH2-OOC-H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP