Cho m gam hỗn hợp gồm Mg Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn phản ứng vừa đủ vỡi 7,84 lít (đktc) khí Cl2. Cũng m gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với m1 gam dung dịch HCl 14,6%. Giá trị của m1 là A. 87,5 B. 175,0 C. 180,0 D. 120,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mg, Al, Zn không thay đổi số oxi hóa khi tác dụng với Cl2 hoặc HCl nên bảo toàn Cl: nHCl = 2nCl2 = 0,7 —> m1 = 175

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP