Khi thủy phân hoàn toàn 0 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi thủy phân hoàn t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi thủy phân hoàn toàn 0,2 mol peptit X mạch hở (X tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch KOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 108,4gam. Số liên kết peptit trong X là: A. 5 B. 10 C. 9 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = x và nH2O = 0,2 Bảo toàn khối lượng: mX + 56x = m rắn + 0,2.18 —> 56x – 3,6 = m rắn – mX = 108,4 —> x = 2 —> nKOH phản ứng = 1 —> Số N = 1/0,2 = 5 —> Có 4 CONH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP