Hòa tan hết 35 64 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 35,64 ga...

2
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào 600 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn toàn thấy đã dùng 870 ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,672 lít khí (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình. Giá trị của m gầN nhất với giá trị nào saU đây? A. 123 B. 126 C. 120 D. 129

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP