Khử hoàn toàn 16 32 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 16,32 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 16,32 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO bằng khí CO dư, thu được 12 gam hỗn hợp rắn Y. Cho 16,32 gam X vào dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 31,17. B. 22,86. C. 26,91. D. 33,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = (mX – mY)/16 = 0,27 —> nH2O = 0,27 —> nHCl = 0,54 Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = m muối + mH2O —> m muối = 31,17

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP