Hỗn hợp X chứa 3 triglixerit trong đó...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 3 tri...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 3 triglixerit trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng. Cho 11,52 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 10,896 gam. B. 12,960 gam. C. 11,856 gam. D. 9,648 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = 11,52.10%/16 = 0,072 —> nX = nO/6 = 0,012 —> nNaOH = 3nX = 0,036 và nC3H5(OH)3 = nX = 0,012 Bảo toàn khối lượng: m muối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3 = 11,856

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP