Dẫn 8 96 lít khí CO đktc qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 8,96 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 8,96 lít khí CO (đktc) qua 13,44 gam hỗn hợp rắn gồm Fe3O4, Fe2O3 và CuO nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam rắn X và hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 9. Giá trị của m là A. 10,24 B. 8,56 C.6,78 D. 7,26

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MY = 36 và nY = nCO ban đầu = 0,4 —> Y gồm CO2 (0,2) và CO dư (0,2) —> mX = 13,44 – 0,2.16 = 10,24 Chú ý cách gõ dấu cách, không được gõ lung tung, ngẫu nhiên. Quan sát đề để gõ lại cho đúng ở các bài sau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP