Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch HCl và dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x – 2. D. y = x + 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a là nồng độ mol/l của hai axit. Với HCl điện li hoàn toàn —> [H+] = a —> pH = x = -lg[H+] = -lg(a) Với CH3COOH điện li yếu —> [H+] = 0,01a —> pH = y = -lg[H+] = -lg(0,01a) = 2 – lg(a) = 2 + x Vậy y = x + 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP