Hoà tan hòa toàn 9 52 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hòa toàn 9,5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hòa toàn 9,52 gam hỗn hợp A gồm FexOy và FeS2 trong 48,51 gam dung dịch HNO3 phản ứng xong, thu được 1,568 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch B. Dung dịch B phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 9,76 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 A. 80% B. 70% C. 60% D. 90%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành Fe (a), S (b) và O (c) mA = 56a + 32b + 16c = 9,52 Bảo toàn electron: 3a + 6b = 2c + 0,07 m rắn = 160a/2 = 9,76 —> a = 0,122; b = 0,004; c = 0,16 nOH- = 3a + nH+ dư —> nH+ dư = 0,034 Dung dịch B chứa Fe3+ (a), SO42- (b), H+ dư (0,34), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,392 Bảo toàn N —> nHNO3 = nNO2 + nNO3- = 0,462 —> C% = 60%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP