Thủy phân 32 36 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 32,36 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân 32,36 gam hỗn hợp X gồm este không no, đơn chức A và 0,08 mol peptit B (cấu tạo từ các aminoaxit trong số Gly, Ala, Val, Lys) cần dùng vừa đủ 0,31 mol NaOH, sau phản ứng thu được ba muối và một ancol no. Mặt khác, cùng lượng X này đem đốt cháy tạo 4,48 lít N2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần trăm khối lượng của A trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sản phẩm có 3 muối nên B tạo ra từ 2 loại amino axit. Số N = 2nN2/nB = 5 Số CONH + 1 < nNaOH/nB = 3,875 —> B có dạng R-Lys-Lys (Với R là một trong 3 amino axit còn lại) nNaOH = nA + 3nB = 0,31 —> nA = 0,07 mX = 0,07A + 0,08(R + 146.2 – 18.2) = 32,36 —> 7A + 8R = 1188 R chỉ lấy các giá trị 75, 89, 117 và A ≥ 84 —> R = 75 và A = 84 là nghiệm duy nhất. A là CH≡C-COO-CH3 (0,07) B là Gly-Lys-Lys (0,08) —> %A = 18,17%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP