Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 6,048 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Mặt khác cho 14 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 8,288 lít khí (đktc). Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 113,75. B. 121,31. C. 109,97. D. 106,19.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,37 —> nHCl = 0,74 —> nAgCl = 0,74 Bảo toàn electron: 3nNO = 2nH2 + nAg —> nAg = 0,07 —> m↓ = mAgCl + mAg = 113,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP