Đốt cháy hoàn toàn 4 48 lít hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 14,784 lít O2, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch nước vôi giảm 27,76 gam so với ban đầu. Mặt khác cho 4,48 lít X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là A. 49,92. B. 28,56. C. 41,36. D. 28,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = a và nH2O = b Δm = 44a + 18b – 100a = -27,76 Bảo toàn O —> 2a + b = 0,66.2 —> a = 0,56 và b = 0,2 Số H = 2nH2O/nX = 2 —> Hai chất trong X đều có 2H Số C = nCO2/nX = 2,8 —> C4H2 (0,08) và C2H2 (0,12) (X dạng khí nên không quá 4C, số mol tính theo C trung bình) Kết tủa gồm C4Ag2 (0,08) và C2Ag2 (0,12) —> m↓ = 49,92

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP