Thủy phân m gam tinh bột một thời...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân m gam tinh...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân m gam tinh bột một thời gian thu được m gam glucozơ (giả sử chỉ xảy ra phản ứng thủy phân tinh bột thành glucozơ). Phần trăm tinh bột bị thủy phân là A. 90%. B. 80%. C. 75%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
H = (m/180) / (m/162) = 90%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP