Hòa tan hoàn toàn 18 8 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 18...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp gồm M2O và MHCO3 (M là kim loại kiềm) trong dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch được chất rắn B 33,075 gam. Nung B đến khối lượng không đổi thì khối lượng B giảm 12,6 gam. Xác định M, rắn B và % khối lượng mỗi chất trong hôn hợp đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
B là MCl.xH2O, nung B thu được MCl Đặt a, b là số mol M2O và MHCO3 —> a(2M + 16) + b(M + 61) = 18,8 (1) mMCl = (2a + b)(M + 35,5) = 33,075 – 12,6 (2) (2) – (1) —> 55a – 25,5b = 1,675 Không đủ dữ kiện để giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP