Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam etylamin t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của m là A. 9,0. B. 18,0. C. 4,5. D. 13,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Muối gồm (C2H5NH3)2SO4 (a mol) và C2H5NH3HSO4 (a mol) nH2SO4 = a + a = 0,2 —> a = 0,1 nC2H5NH2 = 2a + a = 0,3 —> m = 13,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP