X là este 2 chức mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este 2 chức mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este 2 chức mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Thủy phân X trong dịch NaOH dư thu được sản phẩm gồm muối của axit cacboxylic no Y và ancol Z. Số chất X thỏa mãn điều kiện trên là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 4 cấu tạo của X: HCOO-CH2-CH=CH-CH2-OOC-H (Cis và trans) HCOO-CH2-C(=CH2)-CH2-OOC-H HCOO-CH(C2H3)-CH2-OOC-H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP