Cho 5 8 gam một anđehit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,8 gam một anđe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,8 gam một anđehit đơn chức X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là A. anđehit fomic. B. anđehit axetic. C. anđehit butiric. D. anđehit propionic.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = 0,2 Nếu X là HCHO —> nHCHO = nAg/4 = 0,05 —> mHCHO = 1,5: Vô lí, loại Vậy X là RCHO (R ≠ H) —> nX = nAg/2 = 0,1 —> MX = 58: C2H5CHO (anđehit propionic)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP