Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 8) gam hỗn hợp Y gồm hai axit. Đem đốt cháy hết hỗn hợp Y cần vừa đủ 29,12 lít O2 (ở đktc). Giá trị m là: A. 22,4. B. 24,8. C. 18,4. D. 26,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nY = nO = 8/16 = 0,5 CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O 0,5…………………1,3 —> n = 2,4 mX = 0,5(14n + 16) = 24,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP