Quá trình chế biến nước mía để thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Quá trình chế biến n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Quá trình chế biến nước mía để thu được đường kết tinh (chỉ chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% đường nguyên chất). Biết rằng chỉ 70% đường thu được ở dạng kết tinh, phần còn lại nằm trong rỉ đường. Lượng đường kết tinh thu được từ 260 lít nước mía có nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml là A. 15,363 kg B. 13,363 kg C. 14, 755 kg D. 23,045 kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mC12H22O11 trong nước mía = 260.1,103.7,5% = 21,5085 kg —> mC12H22O11 thu được = 21,5085.70% = 15,05595 kg Đường kết tinh chứa 98% đường nguyên chất nên: mĐường kết tinh = 15,05595/98% = 15,363 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP