Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện 5A, sau thời gian 5404 giây, ở anot thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit trong dung dịch sau điện phân cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 34,10. B. 23,02. C. 26,22. D. 29,42.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,28 Anot: nCl2 = a và nO2 = b —> a + b = 0,1 và 2a + 4b = 0,28 —> a = 0,06 và b = 0,04 —> nNaCl = 2a = 0,12 nNaOH = 0,08 —> nH+ = 0,08 Dung dịch sau điện phân chứa Na+ (0,12), H+ (0,08) —> nSO42- = 0,1 —> nCuSO4 = 0,1 —> m = 23,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP