Hỗn hợp X gồm C3H4O2 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C3H4O2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C3H4O2 (este đơn chức mạch hở) và C2H2O4 (axit đa chức). Cho 12,24 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thì khối lượng muối thu được là A. 16,64 gam. B. 13,52 gam. C. 14,00 gam. D. 11,68 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm HCOOCH=CH2 (x mol) và (COOH)2 (y mol) mX = 72x + 90y = 12,24 nNaOH = x + 2y = 0,2 —> x = 0,12 và y = 0,04 Muối gồm HCOONa (0,12) và (COONa)2 (0,04) —> m muối = 13,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP