Cho 12 42 gam C7H8 tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,42 gam C7H8 t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,42 gam C7H8 tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, kết thúc phản ứng thu được 41,31 gam kết tủa. Số đồng phân cấu tạo của C7H8 thỏa điều kiện trên là A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n↓ = nC7H8 = 0,135 —> M↓ = 306: C7H6Ag2 —> C7H8 có 2 nối 3 đầu mạch: CH≡C-CH2-CH2-CH2-C≡CH CH≡C-CH(CH3)-CH2-C≡CH CH≡C-C(CH3)2-C≡CH CH≡C-CH(C2H5)-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP