Hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm Cl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 23,8. Cho V lít X (đktc) tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y gồm 4,08 gam Mg và 2,7 gam Al thu được m gam hỗn hợp rắn Z. Giá trị của m là A. 16,30. B. 17,86. C. 22,01. D. 19,62.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCl2 = a, nO2 = b, nMg = 0,17, nAl = 0,1 Bảo toàn electron: 2a + 4b = 0,17.2 + 0,1.3 mX = 71a + 32b = 23,8.2(a + b) —> a = 0,08 và b = 0,12 mZ = mX + mMg + mAl = 16,3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP