Hòa tan hết m gam hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp A gồm MgO, CuO, Fe2O3 (trong đó có Oxi chiếm 30% về khối lượng) bằng một lượng vừa đủ 600ml dung dịch HCl 2M. a, Viết các PTHH xảy ra và tính m. b, Biết rằng số mol Fe2O3 gấp 1,5 lần số mol CuO. Để khử hoàn toàn hỗn hợp A thành kim loại, cần V lít khí B (gồm H2 và CO). Tính V (đktc). Trong V lít khí B (ở đktc) có bao nhiêu nguyên tử? c, Nếu thay dung dịch HCl ở trên bằng lượng vừa đủ 400ml dung dịch X (chứa hỗn hợp HCl và H2SO4) thì thu được 70 gam chất tan. Tính nồng độ mol mỗi chất trong X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 1,2 —> nH2O = 0,6 —> nO = 0,6 m = 0,6.16/30% = 32 gam b. Đặt nMgO = a, nFe2O3 = 1,5b và nCuO = b mA = 40a + 160.1,5b + 80b = 32 nO = a + 1,5b.3 + b = 0,6 —> a = 0,16 và b = 0,08 CO và H2 chỉ khử được Fe2O3 và CuO nên: nCO + nH2 = 1,5b.3 + b = 0,44 —> V = 9,856 gam Số nguyên tử = 0,44.2.6,023.10^23 = 5,3.10^23 c. nHCl = u và nH2SO4 = v nH2O = 0,5u + v = 0,6 m muối = (32 – 0,6.16) + 35,5u + 96v = 70 —> u = 0,8 và v = 0,2 CM HCl = 2 CM H2SO4 = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP