Cho 20 gam hỗn hợp gồm Mg MgO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20 gam hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 (trong đó oxi chiếm 25,6% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được dung dịch X và 1,792 lít khí (đktc). Cô cạn X được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 42,00. B. 25,68. C. 43,28. D. 34,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = 20.25,6%/16 = 0,32 —> nH2O = 0,32 Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2O + 2nH2 = 0,8 m kim loại = 20 – mO = 14,88 —> m muối = m kim loại + mCl = 43,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP