Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào lần lượt các dung dịch sau: NaHCO3, MgCl2, NaHSO4, AlCl3, (NH4)2CO3, KNO3. Số trường hợp thu được kết tủa là A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaHCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NaOH + H2O MgCl2 + Ba(OH)2 —> Mg(OH)2 + BaCl2 NaHSO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NaOH + H2O AlCl3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + BaCl2 + H2O (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP