Hòa tan hỗn hợp gồm 2 7 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch X chỉ chứa muối và V lít khí NO (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào X thì số mol NaOH phản ứng là 0,7 mol và thu được 10,19 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 4,256. B. 4,48. C. 2,464. D. 2,24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Al3+ (0,1), Fe3+ (a), Fe2+ (b), NH4+ (c) và NO3-. nFe = a + b = 0,1 nNaOH = 0,1.4 + 3a + 2b + c = 0,7 m↓ = 107a + 90b = 10,19 —> a = 0,07; b = 0,03; c = 0,03 Bảo toàn electron: 0,1.3 + 3a + 2b = 8c + 3nNO —> nNO = 0,11 —> V = 2,464

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP