Cho các phát biểu sau: a Độ ngọt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Độ ngọt của fructozơ cao hơn saccarozơ; (b) Dùng phản ứng tráng gương để phân biệt glucozơ và fructozơ; (c) Tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo; (d) Trùng hợp isopren thu được cao su thiên nhiên. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, cả hai đều tráng gương. (c) Đúng, tơ visco được tạo ra từ xenlulozơ. (d) Sai, cao su thiên nhiên lấy từ mủ cây cao su. Trùng hợp isopren thu được cao su gần giống cao su thiên nhiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP