Khẳng định nào sau đây là đúng? a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khẳng định nào sau đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khẳng định nào sau đây là đúng? (a) Vinyl acrilat cùng dãy đồng đẳng với vinyl metacrilat. (b) Polime đều không tác dụng với axit hay bazơ. (c) Protein là một loại polime thiên nhiên. (d) Halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối. (e) Các halogen đều tan trong nước. A. 3 B. 2 C. 4 D.5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, nhiều loại có tác dụng với axit, bazơ như nilon-6… (c) Đúng (d) Sai, F2 không đẩy được halogen đứng sau vì phản ứng với H2O trước (F2 + H2O —> HF + O2) (e) Sai, F2 phản ứng với H2O, các halogen khác tan ít trong H2O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP