Điện phân dung dịch chứa m gam KCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa m gam KCl có màng ngăn, điện cực trơ cho đến khi dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol thì dừng lại thu được dung dịch X. Hấp thụ 0,2m gam CO2 vào dung dịch X thu được dung dịch Y chứa 37,0778 gam chất tan. Rót từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch Y thu được 0,896 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là A. 0,124 B. 0,117 C. 0,108 D. 0,136

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch sau điện phân chứa nKOH = nKCl = 44a —> m = 5742a —> nCO2 = 0,2m/44 = 26,1a Do 1 < nOH/nCO2 < 2 nên nCO32- = u và nHCO3- = v —> u + v = 26,1a và 2u + v = 44a —> u = 17,9a và v = 8,2a m chất tan = 60u + 61v + 74,5.44a + 39.44a = 37,0778 —> a = 5,645.10^-3 —> u = 0,101 và v = 0,463 nHCl = u + nCO2 = 0,141

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP