Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic lysin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm alanin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic, lysin và metyl acrylat. Đốt cháy 0,2 mol X cần dùng 0,965 mol O2, thu được hỗn hợp CO2, 0,73 mol H2O và 0,05 mol N2. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol H2 (Ni, đun nóng). Giá trị của a là A. 0,08 B. 0,06 C. 0,12 D. 0,10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CxHyOzNt (0,2 mol) CxHyOzNt + (x + 0,25y – 0,5z)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O + 0,5tN2 nN2 = 0,2.0,5t = 0,05 —> t = 0,5 nH2O = 0,2.0,5y = 0,73 —> y = 7,3 nO2 = 0,2(x + 0,25y – 0,5z) = 0,965 —> x – 0,5z = 3 Sau khi làm no Y thì sản phẩm vẫn còn 0,5z mol liên kết π trong COO. —> nH = 0,2(2x + 2 + t – y – z) = 0,24 —> nH2 = 0,12

Gửi 5 năm trước

1
cho em hỏi làm no Y là sao ạ??? – Dương Trần Minh Toàn4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP