Chất hữu cơ X chứa vòng benzen và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X chứa v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X chứa vòng benzen và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Đốt cháy hoàn toàn 2,06 gam X bằng oxi thu được 4,84 gam khí CO2 và 0,9 gam H2O. Mặt khác, cho 2,06 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Y chỉ chứa muối có khối lượng 3,08 gam. Axit hóa hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4, thu được hỗn hợp Z gồm 2 axit cacboxylic đơn chức, trong đó có một chất không no và chất hữu cơ E chứa vòng benzen. phân tử khối của E là A. 110 B. 138 C. 106 D. 124 Ha Ngoc trả lời 13.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,11 nH = 2nH2O = 0,1 nO = (mX – mC – mH)/16 =0,04 —> C : H : O = 11 : 10 : 4 —> X là C11H10O4 Kiểm tra lại đề đoạn giữa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP