Cho các câu sau: a So với các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các câu sau: (a)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các câu sau: (a) So với các nguyên tử thì các ion âm tạo thành từ nguyên tử đó luôn có bán kính lớn hơn. (b) Các phần tử Ar, K+, Cl- đều có cùng điện tích hạt nhân. (c) Ở nhiệt độ càng cao thì khả năng dẫn điện của kim loại càng tăng. (d) Khi tăng áp suất thì tốc độ của tất cả các phản ứng đều tăng. Có bao nhiêu phát biểu sai? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, thêm electron vào nguyên tử làm tăng tương tác đẩy giữa các electron nên bán kính tăng. (b) Sai, chỉ có các đồng vị mới cùng điện tích hạt nhân. (c) Sai, nhiệt độ giảm tính dẫn điện tăng. (d) Sai, các chất rắn không chịu ảnh hưởng bởi áp suất (Ví dụ Al + Fe2O3…)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP